logo

Permohonan Surat Cuti

Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

Data Permohonan Cuti

No Nama NIP Tanggal Pengusulan Status
1 WAHJUNI HARTATI 196102151994032001 15-03-2023 Proses
2 SRI ASIH HANDAYANI 196707251991032001 07-03-2023 Proses
3 Rudianto Amirta 197210251997021001 02-03-2023 Proses
4 Prof. Dr. Ir. Marjenah, M.P. 196208011991032002 29-01-2023 Selesai
5 SRI ASIH HANDAYANI 196707251991032001 24-01-2023 Selesai
6 Karyati 197304091999032001 23-01-2023 Selesai
7 SRI ASIH HANDAYANI 196707251991032001 21-01-2023 Selesai
8 SRI ASIH HANDAYANI 196707251991032001 21-01-2023 Selesai
9 SRI ASIH HANDAYANI 196707251991032001 21-01-2023 Selesai
10 SRI ASIH HANDAYANI 196707251991032001 21-01-2023 Selesai
11 Rudianto Amirta 197210251997021001 17-01-2023 Selesai
12 WAHJUNI HARTATI 196102151994032001 16-01-2023 Selesai
13 Prof. Enos Tangke Arung, PhD 197307031997021001 16-01-2023 Selesai
14 Dr. Ir. Nani Husien, M.Sc 196405251990022001 09-01-2023 Selesai
15 Tatang Suherman 19761028 200003 1 002 03-01-2023 Selesai
16 Prof. Dr. Irawan Wijaya Kusuma 197304121997021001 27-12-2022 Selesai
17 Prof. Enos Tangke Arung, PhD 197307031997021001 27-12-2022 Selesai
18 Fitria Dewi Kusuma, S.Hut, M.Si. 198901222022032006 23-12-2022 Selesai
19 HARMONIS 197404011999031004 16-12-2022 Selesai
20 FENNY PUTRI MARIANI SOFYAN 0 14-12-2022 Selesai
21 Hari Siswanto, M.P. 19671008 199103 1 002 12-12-2022 Selesai
22 Dr. Ir. Wahjuni Hartati, MP. 196102151994032001 10-12-2022 Selesai
23 Ir. Sri Sarminah, M.P. 196604161991032002 30-11-2022 Selesai
24 Mardiatul Ufa 201806199703012022 25-11-2022 Proses
25 Dr. Hj. Isna Yuniar Wardhani 19630617 199002 2 001 23-11-2022 Proses
26 Hj. Hastaniah 19620426 199103 2 001 23-11-2022 Proses
27 Prof. Dr. Karyati, S.Hut, M.P. 197304091999032001 03-11-2022 Proses
28 Marya Tiara Hapsari, S.Hut., M.Sc. 198908262022032008 03-11-2022 Proses
29 Hendra Winata - 25-10-2022 Proses
30 Fitria Dewi Kusuma, S.Hut, M.Si. 198901222022032006 25-10-2022 Proses
31 Hendra Winata - 25-10-2022 Selesai
32 Fitria Dewi Kusuma, S.Hut, M.Si. 198901222022032006 25-10-2022 Selesai
33 Wahjuni Hartati 196102151994032001 13-10-2022 Selesai
34 Rudianto Amirta 197210251997021001 29-09-2022 Selesai
35 Mardiatul Ufa 201806199703012022 29-09-2022 Selesai
36 Ir. Sri Asih Handayani, M.P. 19670725 199103 2 001 08-09-2022 Proses
37 M. Hasyim M 197512172008011003 25-08-2022 Selesai